Bài thơ Xòe tay

Bài thơ Xòe tay

Em xòe tay ra
Em xòe tay ra
Xinh như hoa nở
Như hai trang vở
Em vẽ, em tô
Khi muốn thưa cô
Tay giơ lên trước
Khi em cất bước
Tay vung nhịp nhàng
Khi hát kết đoàn
Tay cầm tay bạn.

Sáng tác: Phong Thu.

Xòe tay | Bài thơ Xoè tay (Phong Thu)
Bài thơ Xòe tay (Phong Thu): Em xòe tay ra, Em xòe tay ra, Xinh như hoa nở, Như hai trang vở, Em vẽ, em tô, Khi muốn thưa cô, Tay giơ lên trước, Khi em cất bước, Tay vung nhịp nhàng, Khi hát kết đoàn, Tay cầm tay bạn.
Bài thơ Hai bàn tay: Tay này có, Tay này không
Bài thơ Hai bàn tay: Tay này có, Tay này không, Xòe tay này, Xòe tay nọ, Tay này có, Tay này không, Tay có bông, Dâng tặng mẹ

 

Tay ngoan | Bài thơ Tay ngoan
Bài thơ Tay ngoan: Tay thò tay thụt, Tay thụt tay thò, Tay múa xòe hoa, Đẹp xinh mười ngón. Tay ngoan vòng đón, Khách đến thăm nhà, Tay biết xòe ra, Ú a cùng bạn. Tay ngoan buổi sáng, Chải răng trắng tinh, Tay biết xếp hình, Viết bài làm toán. Tay ngoan sạch đẹp, Tự biết chăm lo, Tay thụt tay thò, Tay thò tay thụt.

Nguồn: sưu tầm từ mamnon.com

5/5 (7 bình chọn)