Bài thơ Kêu (Phạm Hổ)

Bài thơ Kêu

Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
Meo! Meo! Meo! Mèo trách
Bê! Bê! Bê! Dê cười…

Tác giả: Phạm Hổ.

Nguồn: Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016.

Bài thơ Kêu (Phạm Hổ)
Bài thơ Kêu: Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi. Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi. Meo! Meo! Meo! Mèo trách. Bê! Bê! Bê! Dê cười… Tác giả: Phạm Hổ.

 

Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ
5/5 (3 bình chọn)