Bài thơ Tập hát (Thụy Anh)

Bài thơ Tập hát

Có một chú ếch nhỏ
Tập hát trên cánh đồng
Cánh đồng thì mênh mông
Ếch con thì bé xíu

Ếch có tật hát nhịu
Hát đến “Ộp” lại dừng
Hát đến “Ộp” lại ngưng
Hát hóa ra cũng khó!

Trời bỗng nhiên nổi gió
Đưa tiếng ếch lan xa
Thế là thành bài ca
Ốp ộp ôm ộp ộp!

10-7-2012

Tác giả: Thụy Anh.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014.

Ếch tập hát | Bài thơ Tập hát
Bài thơ Tập hát (Thụy Anh): Có một chú ếch nhỏ, Tập hát trên cánh đồng, Cánh đồng thì mênh mông, Ếch con thì bé xíu. Ếch có tật hát nhịu, Hát đến “Ộp” lại dừng, Hát đến “Ộp” lại ngưng, Hát hóa ra cũng khó! Trời bỗng nhiên nổi gió, Đưa tiếng ếch lan xa, Thế là thành bài ca, Ốp ộp ôm ộp ộp!

 

Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa
Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa, Lá môn xanh mướt đội vừa trùm vai, Đến nghe cô ếch giảng bài, Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng. Thế rồi nhạc điệu tưng bừng, Ốp ốp, ộp ộp ! Đón mừng ếch con, Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn, Nghe ra có tiếng ếch con học bài.
4.8/5 (5 bình chọn)