Bài thơ Củ khoai của bé (Phạm Hổ)

Bài thơ Củ khoai của bé

Chủ nhật, ra chợ
Chị này mua cá
Chị kia mua tôm
Chị thổi lửa rơm
Chị đun lửa củi

Tóc vương tro bụi
Con mắt đỏ hoe
Cá này, tôm kia
Chiều về bố mẹ…

Thương bố, thương mẹ
Riêng bé loay hoay
Tìm vội củ khoai
Vùi vào tro nóng

Từ nơi sơ tán
Khoai về đến nhà
Mẹ nhận, bóc ra:
Nửa bên còn sống

Khoai vẫn ngon lắm
Lòng con ngọt bùi
Mắt mẹ rơm rớm
Khoai cầm chia đôi…

Tác giả: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn.
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.

Củ khoai của bé | Bài thơ Củ khoai của bé
Bài thơ Củ khoai của bé (Phạm Hổ): Thương bố, thương mẹ, Riêng bé loay hoay, Tìm vội củ khoai, Vùi vào tro nóng. Từ nơi sơ tán, Khoai về đến nhà, Mẹ nhận, bóc ra: Nửa bên còn sống…
5/5 (4 bình chọn)