Bài thơ Đón bạn

Bài thơ Đón bạn

Dế con đi học ven đồng
Tối về gặp trận mưa giông gió lùa
Ông Trời đang đánh sấm sét
Dế con sợ hãi không biết làm sao.

Đom Đóm chẳng quản gió mưa
Mang đèn, mang áo đi đưa Dế về
Dế con khi đã về nhà
Cảm ơn bạn nhé đã đón tớ về!

Nguồn: sưu tầm.

Đón bạn | Bài thơ Đón bạn: Dế và đom đóm
Đón bạn | Bài thơ Đón bạn: Dế con đi học ven đồng, Tối về gặp trận mưa giông gió lùa, Ông Trời đang đánh sấm sét, Dế con sợ hãi không biết làm sao. Đom Đóm chẳng quản gió mưa, Mang đèn, mang áo đi đưa Dế về, Dế con khi đã về nhà, Cảm ơn bạn nhé đã đón tớ về!

 

Bài thơ Dế và Đom đóm: Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng
Bài thơ Dế và Đom đóm: Có chú dế nhỏ, Nằm trong ống tre, Ba để sau hè, Gáy vang khắp xóm, Một chị đóm đóm, Bay liệng ngang qua, Dế nhỏ thiết tha: “Chị vào chơi nhé!”, “Nhà em thì bé, Lưng chị thì to, Sao em không lo, Chị vào sập mất”. Dế nghe gật gật, Nhưng vẫn mời chào: “Không sao, không sao, Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng”, Thế là thành bạn, Thế là thành thân, Mỗi đêm một lần, Đóm vào thăm Dế. (Hình ảnh minh họa Dế và Đom đóm: google.com)

 

Con đom đóm | Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng)
Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng): Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm chuyên cần, Lên đèn đi gác…Theo làn gió mát, Anh đi rất êm, Đi suốt một đêm, Lo cho người ngủ…(Hình ảnh: google.com)
4.2/5 (5 bình chọn)