Bài thơ Dế và Đom đóm

Bài thơ Dế và Đom đóm

Có chú dế nhỏ
Nằm trong ống tre
Ba để sau hè
Gáy vang khắp xóm

Một chị đóm đóm
Bay liệng ngang qua
Dế nhỏ thiết tha:
“Chị vào chơi nhé!”

“Nhà em thì bé
Lưng chị thì to
Sao em không lo
Chị vào sập mất”.

Dế nghe gật gật
Nhưng vẫn mời chào:
“Không sao, không sao
Mời chị cứ vào!
Tha hồ tỏa sáng”

Thế là thành bạn
Thế là thành thân
Mỗi đêm một lần
Đóm vào thăm Dế.

Nguồn: sưu tầm.

Dế và Đom đóm | Bài thơ Dế và Đom đóm
Bài thơ Dế và Đom đóm: Có chú dế nhỏ, Nằm trong ống tre, Ba để sau hè, Gáy vang khắp xóm, Một chị đóm đóm, Bay liệng ngang qua, Dế nhỏ thiết tha: “Chị vào chơi nhé!”, “Nhà em thì bé, Lưng chị thì to, Sao em không lo, Chị vào sập mất”. Dế nghe gật gật, Nhưng vẫn mời chào: “Không sao, không sao, Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng”, Thế là thành bạn, Thế là thành thân, Mỗi đêm một lần, Đóm vào thăm Dế. (Hình ảnh minh họa Dế và Đom đóm: google.com)

 

Bài thơ Dế và Đom đóm: Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng
Bài thơ Dế và Đom đóm: Có chú dế nhỏ, Nằm trong ống tre, Ba để sau hè, Gáy vang khắp xóm, Một chị đóm đóm, Bay liệng ngang qua, Dế nhỏ thiết tha: “Chị vào chơi nhé!”, “Nhà em thì bé, Lưng chị thì to, Sao em không lo, Chị vào sập mất”. Dế nghe gật gật, Nhưng vẫn mời chào: “Không sao, không sao, Mời chị cứ vào! Tha hồ tỏa sáng”, Thế là thành bạn, Thế là thành thân, Mỗi đêm một lần, Đóm vào thăm Dế. (Hình ảnh minh họa Dế và Đom đóm: google.com)

 

Con đom đóm | Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng)
Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng): Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm chuyên cần, Lên đèn đi gác…Theo làn gió mát, Anh đi rất êm, Đi suốt một đêm, Lo cho người ngủ…(Hình ảnh: google.com)
5/5 (9 bình chọn)