Bài thơ Đom đóm

Bài thơ Đom Đóm

Đom đóm, đom đóm
Bụng sáng lập lèo
Cứ đêm mùa hè
Đóm ra nhiều lắm
Từ trong bụi rậm
Bay ra bờ ao
Lượn trên cành cao
Xuống chơi bãi cỏ
Như chiếc đèn nhỏ
Chập chờn bay chơi
Bay khắp mọi nơi
Là con đom đóm.

Nguồn: sưu tầm.

Con đom đóm | Bài thơ Đom đóm
Bài thơ Đom Đóm: Đom đóm, đom đóm; Bụng sáng lập lèo; Cứ đêm mùa hè; Đóm ra nhiều lắm; Từ trong bụi rậm; Bay ra bờ ao; Lượn trên cành cao; Xuống chơi bãi cỏ; Như chiếc đèn nhỏ; Chập chờn bay chơi; Bay khắp mọi nơi; Là con đom đóm.

 

Đom đóm đêm hè | Bài thơ Đom Đóm
Bài thơ Đom Đóm: Đom đóm, đom đóm; Bụng sáng lập lèo; Cứ đêm mùa hè; Đóm ra nhiều lắm; Từ trong bụi rậm; Bay ra bờ ao; Lượn trên cành cao; Xuống chơi bãi cỏ; Như chiếc đèn nhỏ; Chập chờn bay chơi; Bay khắp mọi nơi; Là con đom đóm.

 

Con đom đóm | Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng)
Bài thơ Anh đom đóm (Võ Quảng): Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm chuyên cần, Lên đèn đi gác…Theo làn gió mát, Anh đi rất êm, Đi suốt một đêm, Lo cho người ngủ…(Hình ảnh: google.com)
4.7/5 (8 bình chọn)