Bài thơ Anh dế mèn

Bài thơ Anh dế mèn

Tuổi anh còn rất trẻ
Nhưng anh rất tài hoa
Anh vừa là nhạc sĩ
Cũng vừa là danh ca

Giọng anh rất ngọt ngào
Ngân nga như tiếng gió
Bộ com lê màu nâu
Khoác trên mình thon nhỏ

Dù trời mưa hay nắng
Anh vẫn luôn yêu đời
Chiếc vĩ cầm nhỏ nhắn
Theo anh đi khắp nơi

Vì cuộc đời đáng yêu
Anh càng say ca hát
Và mong đem thật nhiều
Niềm vui đi rộng khắp.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Giấc mơ buổi sáng (2017)

Bài thơ Anh dế mèn (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Anh dế mèn (Nguyễn Lãm Thắng): Tuổi anh còn rất trẻ, Nhưng anh rất tài hoa, Anh vừa là nhạc sĩ, Cũng vừa là danh ca. Giọng anh rất ngọt ngào, Ngân nga như tiếng gió, Bộ com lê màu nâu, Khoác trên mình thon nhỏ. Dù trời mưa hay nắng, Anh vẫn luôn yêu đời, Chiếc vĩ cầm nhỏ nhắn, Theo anh đi khắp nơi. Vì cuộc đời đáng yêu, Anh càng say ca hát, Và mong đem thật nhiều, Niềm vui đi rộng khắp.

 

Anh dế mèn | Hình ảnh Bài thơ Anh dế mèn
Bài thơ Anh dế mèn (Nguyễn Lãm Thắng): Tuổi anh còn rất trẻ, Nhưng anh rất tài hoa, Anh vừa là nhạc sĩ, Cũng vừa là danh ca. Giọng anh rất ngọt ngào, Ngân nga như tiếng gió, Bộ com lê màu nâu, Khoác trên mình thon nhỏ. Dù trời mưa hay nắng, Anh vẫn luôn yêu đời, Chiếc vĩ cầm nhỏ nhắn, Theo anh đi khắp nơi. Vì cuộc đời đáng yêu, Anh càng say ca hát, Và mong đem thật nhiều, Niềm vui đi rộng khắp. (Họa sĩ Phạm Hoan)
4.9/5 (14 bình chọn)