Tại Hà Nội 85,5% trẻ mầm non học trường công lập

Theo thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nội, TP hiện có 837 trường mầm non. Trong đó: Số trường công lập: 683 trường, chiếm tỷ lệ 81,6%; trường ngoài công lập: 154 trường, chiếm tỷ lệ 18,4%.

Mầm non Họa Mi - Trẻ mầm non trong giờ ra chơi
Mầm non Họa Mi - Trẻ mầm non trong giờ ra chơi

Trẻ mầm non học trong các trường công lập: 319.890/374.082, chiếm tỷ lệ 85,5%. Về sự phát triển quy mô so với năm học trước: TP tăng 10 trường mầm non (tăng 16 trường công lập, giảm 6 trường ngoài công lập); tăng 1178 nhóm, lớp; tăng 40.510 trẻ mầm non ra lớp. Trong đó có 9.783 trẻ nhà trẻ; 30.727 trẻ mẫu giáo (có 4.227 trẻ mẫu giáo 5 tuổi)

Năm học 2010 – 2011 cho thấy: Hà Nội có số trẻ 5 tuổi đi học ở các trường công lập: 94.776 trẻ (chiếm tỷ lệ 90,8%), tăng 9428 trẻ so với năm học trước được học trong các trường công lập. Bên cạnh việc huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ cao, Hà Nội vẫn duy trì, giữ vững và phát triển số trẻ em dưới 5 tuổi đến lớp không thấp hơn mức hiện có: Trẻ ra lớp đạt 29,1% so với trẻ trong độ tuổi, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,1% (tăng 9783 trẻ). Trong đó trẻ học ở các trường công lập 54.309/72.620 chiếm tỷ lệ 74,7%, tăng so với năm học trước 17.835 trẻ (tăng 16,7% ).

Trẻ 3,4 tuổi ra lớp: 197.055, đạt 87% so với trẻ trong độ tuổi, tăng 7% so với năm học trước (tăng 26.500 trẻ). Trong đó có 163.208 trẻ học trong các trường công lập, chiếm tỷ lệ 82,8% (tăng so với năm học trước 27.830 trẻ, tăng 3,8%).

Theo PL&XH

5/5 (1 bình chọn)