Mở trang web phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Trường mầm non Họa Mi – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 140/TB-VPCP về cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Trường mầm non Họa Mi - Mở trang web phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Trường mầm non Họa Mi - Mở trang web phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi - Ảnh minh họa

Theo đó, trang này được mở trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung trang có tên và hình ảnh các trường đã đạt tiêu chuẩn phổ cập, có văn bản hướng dẫn phổ cập, có chuyên trang trao đổi kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trước ngày 30/5/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với 10 tỉnh đăng ký hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012 để đôn đốc, hỗ trợ, điều chỉnh thời gian hoàn thành nếu cần thiết.

Bộ làm việc với các tỉnh đăng ký hoàn thành vào các năm 2013, 2014 và 2015 để xem lại tiến độ, đôn đốc thực hiện.

Khẩn trương chuyển trường mầm non bán công sang công lập

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đăng ký hoàn thành Đề án trong năm 2012 cần rà soát về điều kiện thực hiện, những khó khăn vướng mắc để có kế hoạch cụ thể cho từng mặt, bảo đảm tiến độ.

Đối với các tỉnh đăng ký hoàn thành Đề án trong các năm từ 2013 – 2015, cần rà soát kế hoạch để bảo đảm tỉnh khả thi hàng năm. Phó Thủ tướng yêu cầu những tỉnh này cuối năm 2012 có ít nhất 1 hoặc 2 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi để làm mô hình nhân rộng. Những tỉnh chưa kịp chuyển trường mầm non bán công sang công lập cần thực hiện khẩn trương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các thành phố có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển hơn và là trung tâm văn hóa, chính trị của cả vùng cần hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi sớm hơn.

Bộ Tài chính bố trí đủ ngân sách theo quy định của Chính phủ, đảm bảo cho các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo lộ trình đăng ký.

Qua 2 năm thực hiện, Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 đã được triển khai theo hướng đi đúng đắn, đáp ứng yêu cầu mới của bậc học mầm non, chuẩn bị tốt điều kiện để trẻ tiếp tục vào lớp 1.

Tính đến hết tháng 2/2012, đã có 62/63 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án/kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (An Giang chưa phê duyệt Đề án này).

Trong đó có 10 địa phương quyết tâm hoàn thành mục tiêu phổ cập vào năm 2012 đó là: Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh.

Đã có 11.480 trường (88%) thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới với 3.122.000 cháu (78%); tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt 78,4%. 95% các địa phương đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin với 72% giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Theo Chinhphu.vn

4.5/5 (2 bình chọn)