Quận 3 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2013

Quận 3 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 cho 3.088 trẻ trên địa bàn vào lớp 1 và 3.327 học sinh được phân tuyến vào 93 lớp 6 tại 11 trường công lập trên địa bàn quận

Mục lục

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 3

Lớp 1. Với tổng số 3.088 trẻ sinh năm 2007 trên địa bàn Q.3 “Đã hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi” được phân tuyến vào 88 lớp 1 tại 16 trường công lập trên địa bàn quận.

Theo đó, các trường phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (P.1); Phan Đình Phùng (P.2; khu phố (KP) 1 – trừ các tổ: 1, 2, 3, 10 – và KP2 của P.3); Nguyễn Sơn Hà (KP1 gồm các tổ: 1, 2, 3, 10 và KP3, 4, 5 của P.3); Lê Chí Trực (KP1, 2 và KP3 – trừ các tổ: từ tổ 47 đến tổ 55 – của P.4); Phan Văn Hân (P.5); Mê Linh (KP3 – trừ các tổ: 34, 35, 36 – và KP4 của P.6); Trần Quốc Thảo (KP1, 2, 3 – chỉ các tổ: 34, 35, 36 – của P.6); Nguyễn Thanh Tuyền (KP1, 2, 4, 5 của P.7); Nguyễn Thái Sơn (P.8); Kỳ Đồng (P.9; và KP3 của P.7); Việt Hồng (P.10; và KP1, 2, 3 của P.11); Trần Văn Đang (KP4, 5, 6 của P.11); Trương Quyền (P.13 và KP1, KP2 – từ tổ 24 đến tổ 30 – của P.12); Nguyễn Thi (KP2 – từ tổ 16 đến tổ 23 – và KP3 của P.12; KP4, 5 của P.14); Trần Quang Diệu (KP1, 2, 3 của P.14); Lương Định Của (KP3 gồm từ tổ 47 đến tổ 55; KP4, 5, 6 của P.4; và tuyển 105 trẻ trên địa bàn thành phố học chương trình song ngữ tiếng Pháp).

Các trường dân lập, tư thục tuyển trẻ (không nhận “HS học sớm tuổi”) vào học theo nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 6

Với tổng số 3.327 học sinh (HS) lớp 5 đang học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn Q.3 (không phân biệt điểm chuẩn) được phân tuyến vào 93 lớp 6 tại 11 trường công lập trên địa bàn quận.

Quy định phân tuyến như sau: Trường THCS Phan Sào Nam nhận HS Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật; Lương Định Của (các quận 5, 6, 10, 11).

Trường THCS Thăng Long nhận HS Trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà; Lương Định Của (hộ khẩu trong Q.3, trừ HS có hộ khẩu tại P.4, Q.3; các quận mang tên chữ; quận: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12).

Trường THCS Bàn Cờ nhận HS Trường Phan Đình Phùng (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT, có hộ khẩu ngoài Q.3, trừ các lớp tăng cường tiếng Anh); Lương Định Của (tại P.4, Q.3);  Lê Chí Trực.

Trường THCS Kiến Thiết nhận HS Trường Phan Đình Phùng (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT, có hộ khẩu trong Q.3, trừ các lớp tăng cường tiếng Anh); Phan Văn Hân; Kỳ Đồng (từ P.1 đến P.8 và các quận số ngoài Q.3); HS mái ấm tình thương Trường Lương Định Của và HS lang thang, cơ nhỡ Trường Ánh Sáng.

Trường THCS Lê Quý Đôn nhận HS Trường tiểu học Trần Quốc Thảo; Nguyễn Thái Sơn (trong Q.3, trừ P.8); Kỳ Đồng (học chương trình Cambridge); 40 HS giỏi, tiêu biểu của Trường Trương Quyền; Phan Đình Phùng (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

Trường THCS Colette nhận HS Trường Mê Linh; TH Lương Định Của (học chương trình tăng cường tiếng Pháp); 25 HS Trường Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại P.10, 11.

Trường THCS Lê Lợi nhận HS Trường Nguyễn Thanh Tuyền; Kỳ Đồng (tại P.9); 15 HS Trường  Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại P.10, 11.

Trường THCS Hai Bà Trưng nhận HS Trường Nguyễn Thái Sơn (học chương trình tăng cường tiếng Anh, tại P.8); Trương Quyền (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT).

Trường THCS Lương Thế Vinh nhận HS Trường Trần Văn Đang; Nguyễn Việt Hồng.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm nhận HS Trường Nguyễn Thi; Nguyễn Thái Sơn (ngoài Q.3); Kỳ Đồng (từ P.10 đến P.12, Q.3; quận mang tên chữ ngoài quận 3); Trần Văn Đang (P.11, Q.3); Nguyễn Việt Hồng (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

Trường THCS Bạch Đằng nhận HS Trường Trần Quang Diệu; Kỳ Đồng (học chương trình tăng cường tiếng Anh; P.13, P.14, Q.3); Trương Quyền (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

Đánh giá