Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại Quận 6 năm 2013

Quận 6 thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại Tp.HCM thời gian tuyển sinh ngày 1.7 đến ngày 29.7 theo quy định phân tuyến học sinh cư trú phường nào đăng ký vào học tại trường mầm non trên địa bàn phường đó.

Mục lục

Tuyển sinh mầm non:

Thời gian tuyển sinh từ ngày 1.7 đến ngày 29.7 theo quy định phân tuyến học sinh cư trú phường nào đăng ký vào học tại trường mầm non trên địa bàn phường đó.

Tuyển sinh lớp 1

Năm nay Q.6 tuyển 4.062 học sinh vào học tại 17 trường tiểu học bắt đầu từ ngày 1 cho đến ngày 22.7. Ngày 31.7, các trường công bố danh sách học sinh theo quy định phân tuyến như sau:

Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiện Thuật cùng nhận học sinh phường 1, phường 2 (P.1, 2); Kim Đồng (P.3, 7); Nhật Tảo (P.4); Châu Văn Liêm (P.5); Chi Lăng (P.5, 6); Phạm Văn Chí (P.7, 8, 10); Bình Tiên (P.5, 8, 11); Lê Văn Tám (P.9, 12); Phú Định (P.10); Phù Đổng (P.11); Lam Sơn (P.12); Him lam (P.13); Trương Công Định, Phú Lâm (P.13, 14); Võ Văn Tần (P.2, 5, 6); Hùng Vương (P.7, 8, 10, 11).

Theo quy định của phòng GD thì những trường nói trên chỉ tổ chức bán trú khi đảm bảo tốt các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng và cơ sở vật chất. Các trường tổ chức lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Hoa không được thu thêm các khoản tiền ngoài quy định.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6

Các trường THCS nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15.6 đến ngày 13.7, công bố kết quả vào ngày 15.7.

Phân tuyến như sau: Trường THCS Bình Tây tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường 1, 2, 3 (P.1, 2, 3); Phạm Đình Hổ (P.4 và khu phố (KP) 1, 2, 3 của P.7); Hậu Giang (P.5 và KP 2, 4 của P.6); Nguyễn Đức Cảnh ( KP1, 3, 5 của P.6; KP1, 2, 3 của P.12; KP1, 2 của P.14); Văn Thân (P.8); Hoàng Lê Kha (P.9); Phú Định (KP4, 5 của P.7; P.10); Nguyễn Văn Luông (KP1 đến KP 4 của P.11; KP4, 5 P.12); Đoàn Kết (KP1, 2, 3, 5 của P.13 và KP3, 4, 5 của P.14); Lam Sơn (KP5, 6 của P.11; KP6, 7, 8 của P.12; KP4, 6 của P.13).

Chương trình tăng cường tiếng Anh tuyển như sau: Trường THCS Bình Tây tuyển học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Huệ đạt yêu cầu của chương trình này và có điểm trung bình toàn năm từ 6 trở lên; THCS Phạm Đình Hổ (tiểu học Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm, Kim Đồng); THCS Hậu Giang (tiểu học Chi Lăng); THCS Hoàng Lê Kha (tiểu học Lê Văn Tám, Him Lam); THCS Phú Định (tiểu học Phú Định); THCS Nguyễn Văn Luông (tiểu học Phù Đổng); THCS Lam Sơn (tiểu học Phú Lâm).

Chương trình tăng cường tin học tổ chức tại các trường THCS Bình Tây, Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Phú Định, Lam Sơn.

Nguồn tin: www.thanhnien.com.vn

Đánh giá