Quận Gò Vấp thông báo tuyển sinh đầu cấp 2013

Quận Gò Vấp thông báo tuyển sinh đầu cấp năm học 2013- 2014 cho các bậc mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; Thông tin chi tiết về thời gian tuyển sinh, kế hoạch phân tuyển.

Phòng Giáo dục quận Gò Vấp (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2013- 2014.

Mục lục

Tuyển sinh vào mầm non:

Các trường phát hồ sơ nhập học từ ngày 17.6 theo nguyên tắc phân tuyến như sau: Trường mầm non Hoa Quỳnh nhận học sinh phường 1 (P.1); Hoa Hồng, Nhật Quỳnh (P.3); Hoa Lan, Hồng Nhung, Khiết Tâm, Sao Mai (P.4); Họa Mi, Thế giới trẻ em (P.5); Tuổi Thần Tiên, Hoa Thanh Bình, Dâu Tây (P.6); Sơn Ca (P.7); Vàng Anh (P.8, 12); Việt Mỹ (P.8); Thủy Tiên (P.10, 12); Thiên Thanh, 1.6, Thần Mặt Trời, Ngôi Nhà Trẻ Thơ (P.10); P.11 (P.9, 11, 12); Phương Quỳnh, Hoa Mai, Phúc An, Mèo Kít Ty (P.11); SOS (P.12); Sen Hồng, Mỹ Sơn, Mai Khôi, Xuân Hiền (P.13); Hướng Dương, Vành Khuyên, Bam Bi, Mạ Non (P.12, 14); Hoa Sen, Hoàng Mai, Hồng Ân, Đại Việt Mỹ (P.15); Ngọc Lan, Duy An, Đức Tuấn, Mai Anh (P.16); Quỳnh Hương (P.6, 17); Hoa Mặt Trời (P.17).

Tuyển sinh vào lớp 1

Từ ngày 17 đến ngày 26.6 thông báo danh sách học sinh theo phân tuyến, từ ngày 1.7 đến ngày 13.7, các trường tiểu học nhận hồ sơ nhập học.

Quy định phân tuyến như sau:

Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (P.1, 6, 8, 10, 12, 14); Trần Văn Ơn (tổ 1 đến tổ 70 của P.3 và P.8, 10, 12, 14); Phạm Ngũ Lão (tổ 71 đến tổ 119 của P.3; diện KT2, KT4 các tổ 1 đến tổ 61, tổ 85 đến tổ 112 của P.10); Hanh Thông (P.4); Nguyễn Viết Xuân (tổ 1 đến tổ 10, tổ 15 đến tổ 115 của P.5); Hoàng Văn Thụ (P.6, 7, 10, 15. 16, 17); Trần Quốc Toản (P.7 và tổ 11 đến tổ 14 của P.5); An Hội (tổ 43 đến tổ 79, diện KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 42 của P.8; KT1, KT3 tổ 1 đến tổ 127 của P.12); Lương Thế Vinh (KT1, KT3 tổ 1 đến tổ 42 của P.8); Lam Sơn (P.9, 14); Kim Đồng (Kt1, Kt3 tổ 1 đến tổ 55, tổ 85 đến tổ 112 của P.10); Chi Lăng (tổ 31 đến tổ 86 của P.11; tổ 71 đến tổ 84 và KT1, KT3 tổ 56 đến tổ 62 của P.10); Nguyễn Thị Minh Khai (tổ 1 đến tổ 30, tổ 87 đến tổ 122 của P.11; KT2, KT4 tổ 1 đến tổ 127 của P.12; tổ 63 đến tổ 70 của P.10); Lê Thị Hồng Gấm (P.13); Lê Hoàn (P.15); Phan Chu Trinh (tổ 30 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 của P.16); Võ Thị Sáu (tổ 1 đến tổ 29, tổ 46 đến tổ 70 của P.16); Trần Quang Khải (P.17, tổ 113 đến tổ 124 của P.10).

Hai phường không có trường tiểu học (P.9, 12) sẽ thực hiện phân tuyến học sinh vào các trường của phường lân cận. Riêng học sinh cư trú tại P.12 sẽ được phân tuyến vào học lớp 1 tại Trường tiểu học An Hội đến hết học kỳ 1 sau đó sẽ chuyển về học tại địa điểm của Trường THCS Tân Sơn.

Tuyển sinh vào lớp 6

Ngày 12.6, các trường tiểu học gửi giấy báo nhập học lớp 6 cho học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Ngày 15 đến ngày 28.6, trường THCS nhận hồ sợ nhập học theo phân tuyến:

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.3); Trường Sơn (P.4 và tổ 26 đến tổ 57 của P.1); Nguyễn Văn Nghi (tổ 1 đến tổ 43, tổ 75 đến tổ 115 của P.5; tổ 1 đến tổ 25 của P.1 và học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền); An Nhơn (P.6; tổ 48 đến tổ 102 của P.17); Gò Vấp (tổ 44 đến tổ 74 của P.5; P.7); Phạm Văn Chiêu (tổ 26 đến tổ 79 của P.8; tổ 62 đến tổ 90 của P.14; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh); Quang Trung (P.10; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh); Nguyễn Du (diện thường trú tổ 1 đến tổ 35 của P.11); Thông Tây Hội (diện thường trú tổ 36 đến tổ 122 của P.11; tạm trú tổ 1 đến tổ 35 của P.11; tổ 1 đến tổ 25 của P.8); Tân Sơn (tổ 1 đến tổ 107 của P.12 học tại Trường THCS Phạm Văn Chiêu đến hết học kỳ 1; tổ 108 đến 127 của P.12 học tại Trường THCS Thông Tây Hội đến hết học kỳ 1); Tây Sơn (tổ 19 đến tổ 46 của P.13; tổ 1 đến tổ 61 của P.14; P.9);  Nguyễn Trãi (tổ 1 đến tổ 18A, tổ 47 đến tổ 52 của P.13; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Lương Thế Vinh); Lý Tự Trọng (P.15; tổ 1 đến tổ 29, tổ 46 đến tổ 70 của P.16; tổ 1 đến tổ 47 của P.17); Phan Tây Hồ (diện tạm trú tổ 36 đến tổ 122 của P.11; tổ 30 đến tổ 45, tổ 71 đến tổ 117 của P.16; học sinh chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường tiểu học Phan Chu Trinh).

Học sinh học tiểu học tại Q.Gò Vấp nhưng không cư trú tại quận sẽ phân tuyến vào các trường THCS Trường Sơn, Tây Sơn, An Nhơn, Lý Tự Trọng

Nguồn tin: www.thanhnien.com.vn

Đánh giá