Bài thơ Thuyền lá

Bài thơ Thuyền lá

Bờ bên kia mở hội
Châu chấu muốn qua chơi
Mà ao sâu quá đỗi
Biết làm sao bây giờ?

Thấy châu chấu ngẩn ngơ
Chích bông thương bạn quá
Bèn ngắt một chiếc lá
Thả xuống ao làm thuyền.

“Ọp ộp… cậu ngồi yên
Kẻo thuyền chao lật đấy!”
Ếch vừa bơi vừa đẩy
Đưa bạn mình qua ao.

Ngàn tia nắng xôn xao
Thắp mùa xuân trên cỏ
Cả ba người bạn nhỏ
Tung tăng vào hội vui

Chiếc thuyền lá chao chơi
Rướn mình lên mép nước…

01/1995

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng.
Tập thơ Gọi trăng (2001)

Nguồn (thivien.net):
Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thuyền lá | Bài thơ Thuyền lá
Bài thơ Thuyền lá (Nguyễn Ngọc Hưng): Bờ bên kia mở hội, Châu chấu muốn qua chơi, Mà ao sâu quá đỗi, Biết làm sao bây giờ? Thấy châu chấu ngẩn ngơ, Chích bông thương bạn quá, Bèn ngắt một chiếc lá, Thả xuống ao làm thuyền. “Ọp ộp… cậu ngồi yên, Kẻo thuyền chao lật đấy!” Ếch vừa bơi vừa đẩy, Đưa bạn mình qua ao. Ngàn tia nắng xôn xao, Thắp mùa xuân trên cỏ, Cả ba người bạn nhỏ, Tung tăng vào hội vui. Chiếc thuyền lá chao chơi, Rướn mình lên mép nước…

 

Thuyền lá | Bài thơ Thuyền lá
Bài thơ Thuyền lá (Nguyễn Ngọc Hưng): Bờ bên kia mở hội, Châu chấu muốn qua chơi, Mà ao sâu quá đỗi, Biết làm sao bây giờ? Thấy châu chấu ngẩn ngơ, Chích bông thương bạn quá, Bèn ngắt một chiếc lá, Thả xuống ao làm thuyền.

 

Bài thơ Thuyền lá và những chú cá con (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Thuyền lá và những chú cá con (Nguyễn Lãm Thắng): Một chiếc lá vàng khô, Rơi xuống hồ cá kiểng, Gió vờn sóng nhấp nhô, Như thuyền đi trên biển. Những chú cá tí hon, Ngỡ là thuyền đánh cá, Vội núp dưới lùm rong…Thuyền vẫn trôi thong thả.

 

Thuyền giấy (Phạm Hổ)
Bài thơ Thuyền giấy (Phạm Hổ): Bé trên bờ với xuống, Thả con thuyền trắng tinh, Thuyền giấy vừa chạm nước, Đã hối hả trôi nhanh. Bé nhìn thuyền lênh đênh, Tưởng mình ngồi trên ấy, Mỗi đám cỏ thuyền qua, Là một làng xóm đấy! Bé thích lắm reo lên, Thuyền vẫn trôi, trôi mãi, Bé vạch cỏ, vạch lau, Chạy bên thuyền giục, vẫy… Thuyền phăng phăng trên nước, Bé băng băng trên bờ, Bé theo thuyền, theo mãi, Mặc ông trời chuyển mưa…
4.9/5 (10 bình chọn)