Bài thơ Ông cháu nhà Vịt

Bài thơ Ông cháu nhà Vịt

Ông làm vị lớn
Cháu làm vịt con
“Cáp cáp cạp cạp”.
Miệng kêu rất giòn
Xập xòe hai cánh
Chạy vòng quanh sân.
Trò chơi đã nhạt
Ông lấy kẹo ra
Vịt con mắt sáng
Như là sao sa…

Tác giả: Trần Minh

Bài thơ Ông cháu nhà Vịt
Bài thơ Ông cháu nhà Vịt: Ông làm vịt lớn, Cháu làm vịt con, “Cáp cáp cạp cạp”, Miệng kêu rất giòn.
Ông cháu nhà Vịt | Bài thơ Ông cháu nhà Vịt
Bài thơ Ông cháu nhà Vịt: Ông làm vịt lớn, Cháu làm vịt con, “Cáp cáp cạp cạp”, Miệng kêu rất giòn. Xập xòe hai cánh, Chạy vòng quanh sân.
Ông cháu nhà Vịt | Bài thơ Ông cháu nhà Vịt
Bài thơ Ông cháu nhà Vịt: Trò chơi đã nhạt, Ông lấy kẹo ra, Vịt con mắt sáng, Như là sao sa…
Hình ảnh Bài thơ Ông Và Cháu (đọc viết chính tả)
Ông vật thi với cháu, Keo nào ông cũng thua, Cháu vỗ tay hoan hô: “Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Hình ảnh Bài thơ Ông và Cháu
Hình ảnh Bài thơ Ông và Cháu: Cháu tới lớp mầm non, Ông vào hội người già, Chiều chiều ông ghé qua, Trường mầm non đón cháu.
4.9/5 (16 bình chọn)