Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội

Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội

Cháu yêu chú bộ đội
Thắm tươi mầu áo xanh
Như mầu lá trên cành
Như mầu xanh rêu đá
Cháu thương chú vất vả
Khi canh giữ đảo xa
Chẳng được về thăm nhà
Lúc tuần tra biên giới
Giá rét mùa đông tới
Áo chú đủ ấm không
Ngủ có đắp chăn bông
Như ở nhà cháu nhỉ
Cháu sẽ luôn chăm chỉ
Học tập và chăm ngoan
Lớn lên cháu sẽ làm
Chú bộ đội dũng cảm

Nguồn: sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Em yêu chú bộ đội
Bài thơ Em yêu chú bộ đội, Canh giữ nơi đảo xa
Hình ảnh Bài thơ Cháu yêu chú bộ đội
Cháu thương chú bộ đội, Thắm tươi mầu áo xanh

 

Danh sách các bài thơ hay về chú bộ đội: Thơ về chú bộ đội

5/5 (15 bình chọn)