Bài thơ Cháu yêu bà

Cháu yêu bà | Bài thơ Cháu yêu bà

Bài thơ Cháu yêu bà

Bé đi học về
Bà ra cửa đón
Chiếc quạt nan nhỏ
Xua nóng mùa hè.
Mỗi tối đi ngủ
Trong vòng tay bà
Bé thường thủ thỉ
Cháu yêu nhất bà.

Tác giả: Vũ Quang Vinh

Cháu yêu bà | Bài thơ Cháu yêu bà
Bài thơ Cháu yêu bà: Bé đi học về, Bà ra cửa đón, Chiếc quạt nan nhỏ, Xua nóng mùa hè. Mỗi tối đi ngủ, Trong vòng tay bà, Bé thường thủ thỉ, Cháu yêu nhất bà.
Hình ảnh Bài thơ Chiếc quạt nan
Hình ảnh Bài thơ Chiếc quạt nan: Bà cho cháu chiếc quạt, Viền nan đỏ, nan xanh.