Chiếc quạt nan | Bài thơ Chiếc quạt nan

Hình ảnh Bài thơ Chiếc quạt nan

Bài thơ Chiếc quạt nan

Bà cho cháu chiếc quạt
Viền nan đỏ, nan xanh
Chiếc quạt chỏ xinh xinh
Em quạt gọi gió đến

Ước gì em mau lớn
Ngày đêm quạt cho bà
Bà ngon giấc ngủ say
Bàn tay em gọi gió.

Tác giả: Xuân Cầu

Hình ảnh Bài thơ Chiếc quạt nan
Bà cho cháu chiếc quạt, Viền nan đỏ, nan xanh. Chiếc quạt chỏ xinh xinh, Em quạt gọi gió đến.