Bài thơ Bà và cháu

Bài thơ Bà và cháu, thơ mầm non, thơ thiếu nhi

Trường mầm non Họa Mi xin giới thiệu một bài thơ thiếu nhi hay đến các bé mầm non, các cô và quý phụ huynh:

Bà và cháu

Bé ơi! Mau thức dậy

Tập thể dục với bà

Hai bà cháu chúng ta

Sống vui và sống khỏe

Tác giả: Phan Thị Thọ

Bài thơ Bà và cháu, thơ mầm non, thơ thiếu nhi
Bé ơi! Mau thức dậy; Tập thể dục với bà; Hai bà cháu chúng ta; Sống vui và sống khỏe

Tác giả của bài thơ Bà và cháu

Phan Thị Thọ là tác giả của bài thơ Bà và cháu