Bài thơ Bập bênh (Lê Ngân)

Bập bênh | Bài thơ Bập bênh (Lê Ngân)

Bài thơ Bập bênh

Như chiếc thuyền
Trườn trên sóng
Như chiếc võng
Lưng chừng mây
Bạn bên này
Tôi bên ấy
Tay gió vẫy
Nắng lênh đênh
Bạn dềnh lên
Tôi nhún xuống
Ai cũng muốn
Chơi bập bênh
Nhưng một mình
Đố chơi được.

Tác giả: Lê Ngân.

Bập bênh | Bài thơ Bập bênh (Lê Ngân)
Như chiếc thuyền, Trườn trên sóng, Như chiếc võng, Lưng chừng mây, Bạn bên này, Tôi bên ấy, Tay gió vẫy, Nắng lênh đênh
Bập bênh | Bài thơ Bập bênh
Bập bềnh bập bênh, Nhún chân cho dẻo, Nhịp bênh cho khéo, Lên xuống thật đều, Bé như cánh diều, Bay trong trời rộng
Bập bênh | Bài thơ Bập bênh (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Bập bênh (Nguyễn Lãm Thắng): Bập bênh bập bênh, Tôi lên, bạn xuống, Trời cao đất rộng, Nhịp nhàng thay nhau. Mây ở trên đầu, Gió chao dưới đất, Nụ cười tít mắt, Chở nắng bập bênh