Ông tiển ông tiên

Ông tiển ông tiên

Ông tiển ông tiên,
Ông có đồng tiền,
Ông giắt mái tai,
Ông cài lưng khố,
Ông ra ngoài phố.
Ông mua miếng trầu,
Ông nhai nhóp nhép.
Ông mua mớ tép,
Về ông ăn cơm.
Ông mua bó rơm,
Đẻ về ông thổi.
Ông mua cái chổi,
Về ông quét nhà.
Ông mua con gà,
Về cho ăn thóc.
Ông mua con cóc,
Về thả gầm giường.
Ông mua nén hương,
Về ông cúng cụ.

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
Ông tiển ông tiên | Đồng dao Ông tiển ông tiên
Đồng dao Ông tiển ông tiên: Ông tiển ông tiên, Ông có đồng tiền, Ông giắt mái tai, Ông cài lưng khố, Ông ra ngoài phố, Ông mua miếng trầu, Ông nhai nhóp nhép.
Đồng dao Ông tiển ông tiên, ông bụt
Đồng dao Ông tiển ông tiên: Ông tiển ông tiên, Ông có đồng tiền, Ông giắt mái tai, Ông cài lưng khố, Ông ra ngoài phố, Ông mua miếng trầu, Ông nhai nhóp nhép.
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống là cái bống bang)
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống): Cái bống là cái bống bang, Khéo sảy khéo sàng cho mẹ mẹ bống nấu cơm, Mẹ bống đi chợ đường trơn, Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào
Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây): Rồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?
4.9/5 (10 bình chọn)