Ô ăn quan

Ô ăn quan

Hàng trầu hàng cau
Là hàng con gái
Hàng bánh hàng trái
Là hàng bà già
Hàng hương hàng hoa
Là hàng cúng Phật.

Nguồn: sưu tầm.

Ô ăn quan | Đồng dao Ô ăn quan (Trò chơi Ô ăn quan)
Trò chơi Ô ăn quan, Bài thơ Ô ăn quan, Bài đồng dao Ô ăn quan: Hàng trầu hàng cau, Là hàng con gái, Hàng bánh hàng trái, Là hàng bà già, Hàng hương hàng hoa, Là hàng cúng Phật.
Đồng dao Tập tầm vông, Bài thơ Tập tầm vông
Trò chơi Tập tầm vông: Tập tầm vông, Tay không tay có, Tập tầm vó, Tay có tay không, Tay nào có, Tay nào không?

 

Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành)
Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành): Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa chết trương, Tam vương ngũ đế, Cấp kế đi tìm, Con chim ập lại, Ù à ù ập

 

Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Đồng dao Rồng rắn lên mây, Bài thơ Rồng rắn lên mâyRồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?
4.9/5 (9 bình chọn)