Nu na nu nống

Đồng dao Nu na nu nống (Bài thơ Nu na nu nống)

Nu na nu nống

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống

Phiên bản khác:

Nu na nu nống

Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Bụt ngồi bụt khóc
Con cóc nhả ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xòe chân rụt

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Nu na nu nống (Bài thơ Nu na nu nống)
Nu na nu nống, Đánh trống phất cờ, Mở cuộc thi đua, Chân ai sạch sẽ, Gót đỏ hồng hào, Không bẩn tí nào, Được vào đánh trống
Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành)
Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa chết trương, Tam vương ngũ đế, Cấp kế đi tìm, Con chim ập lại, Ù à ù ập
Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Rồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?
Đồng dao Dung dăng dung dẻ (bài thơ Dung dăng dung dẻ)
Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ đi chơi, Đến ngõ nhà trời, Lạy cậu lạy mợ, Cho chó về quê, Cho dê đi học, Cho cóc ở nhà