Ếch dưới ao

Đồng dao Ếch dưới ao | Bài thơ Ếch dưới ao

Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bõm
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ập ập”
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ập ập”.

Nguồn: sưu tầm.

Ếch dưới ao | Đồng dao Ếch dưới ao (Ếch ở dưới ao)
Đồng dao Ếch dưới ao | Bài thơ Ếch dưới ao: Ếch ở dưới ao, Vừa ngớt mưa rào, Nhảy ra bì bõm, Ếch kêu “ộp ộp”, Ếch kêu “ặp ặp”, Thấy bác đi câu, Rủ nhau trốn mau, Ếch kêu “ộp ộp”, Ếch kêu “ập ập”.

Nhiều biến thể khác của bài này:

Ếch ở dưới ao
Vừa bớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp!
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp

Hoặc:

Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu “ ộp ộp”
Ếch kêu “ ặp ặp”
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu “ ộp ộp”
Ếch kêu “ ặp ặp”

Nguồn: sưu tầm.

Chăm học | Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Ếch chăm học
Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Sau cơn mưa giông, Nước hồ tràn ngập, Xóm thôn dồn dập, Tiếng nhái, ễnh ương, Vang động chiều sương, Ôn bài, học tập, Nhái học: Ọc, học, ọc, học! Ếch đọc: Học tốt, học tốt! Nhặt khoan ngoài rộc, Tiếng chú ễnh ương: Trò ngoan, trò ngoan! Tiếng chú chẫu chàng: Ọc, uộc, học thuộc! Thi nhau học tập, Học tốt, học chăm, Dưới ánh trăng trong, Khắp hồ thắp sáng
4.6/5 (10 bình chọn)