Bài thơ Đám mây ngủ quên

Bài thơ Đám mây ngủ quên

Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình, mây thức bay vào rừng xa.

Tác giả: Nguyễn Bao.

 

Bài thơ Đám mây ngủ quên: Đám mây xốp trắng như bông
Bài thơ Đám mây ngủ quên: Đám mây xốp trắng như bông, Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào, Nghe con cá đớp ngôi sao, Giật mình, mây thức bay vào rừng xa. Tác giả: Nguyễn Bao.
4.5/5 (11 bình chọn)