Bài thơ Cánh cửa nhớ bà

Bài thơ Cánh cửa nhớ bà

Ngày cháu còn thấp bé
Cánh cửa có hai then
Cháu chỉ cài then dưới
Nhờ bà cài then trên.

Mỗi năm cháu lớn lên
Bà lưng còng cắm cúi
Cháu cài được then trên
Bà chỉ cài then dưới…

Nay cháu về nhà mới
Bao cánh cửa – ô trời
Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi.

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến.

Từ ngữ:
– Then (cửa): vật bằng tre, gỗ hoặc sắt dùng để cài cửa

Cánh cửa nhớ bà | Bài thơ Cánh cửa nhớ bà
Bài thơ Cánh cửa nhớ bà (Đoàn Thị Lam Luyến): Ngày cháu còn thấp bé, Cánh cửa có hai then, Cháu chỉ cài then dưới, Nhờ bà cài then trên. Mỗi năm cháu lớn lên, Bà lưng còng cắm cúi, Cháu cài được then trên, Bà chỉ cài then dưới…

 

Về quê ngoại | Bài thơ Về quê ngoại
Bài thơ Về quê ngoại: Em về quê ngoại nghỉ hè, Gặp đầm sen nở mà mê hương trời. Gặp bà tuổi đã tám mươi, Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Gặp trăng gặp gió bất ngờ, Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.
4.6/5 (25 bình chọn)