Bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân

Bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân

Cánh én làm phép trừ
Trời bớt đi giá rét
Bầy chim làm phép chia
Niềm vui theo tiếng hót
Tia nắng làm phép nhân
Trời sáng cao rộng hơn
Vườn hoa làm phép cộng
Thế là thành mùa xuân.

Tác giả: Đặng Hấn.

Bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân
Bài thơ Các nhà toán học của mùa xuân (Đặng Hấn): Cánh én làm phép trừ, Trời bớt đi giá rét, Bầy chim làm phép chia, Niềm vui theo tiếng hót, Tia nắng làm phép nhân, Trời sáng cao rộng hơn, Vườn hoa làm phép cộng, Thế là thành mùa xuân.
5/5 (4 bình chọn)