Bài thơ Bà kể chuyện

Bài thơ Bà kể chuyện

Bố cặm cụi viết truyện
Viết cả đêm cả ngày
Cho trăm nghìn người đọc
Chắc là nhiều truyện hay.

Con muốn nghe bố kể
Sao bố cười cho qua?
Sao những lúc bố kể
Nghe không hay bằng bà?

– Con ơi, dễ hiểu thôi
Vì bà sinh ra bố
So với kho chuyện bà
Nghìn trang còn bé nhỏ.

Như sắng sớm, trăng chiều
Chuyện bà hồn nhiên đến
Như từ nguồn xa xưa
Dòng sông đi gặp biển.

Bố mong viết thế nào
Hay như bà kể chuyện.

Tác giả: Trần Lê Văn.

Chú thích và giải nghĩa:
– Cặm cụi: chăm chú và mải miết
– Hồn nhiên: biểu hiện đơn giản, chân thật, trong sáng

Bà kể chuyện | Bài thơ Bà kể chuyện
Bài thơ Bà kể chuyện (Trần Lê Văn): Bố cặm cụi viết truyện, Viết cả đêm cả ngày, Cho trăm nghìn người đọc, Chắc là nhiều truyện hay. Con muốn nghe bố kể, Sao bố cười cho qua?
4.6/5 (9 bình chọn)