Bài thơ Đố

Bài thơ Đố

Đố bạn quả gì to nhất?
Quả mít hay quả thanh trà?
Không! Đó chính là quả đất
Dành cho tất cả chúng ta!

Tác giả: Định Hải.

Nguồn: Một mái nhà chung (Định Hải – Phan Duy Đồng – Trần Mạnh Hảo), NXB Kim Đồng, 2018.

Bài thơ Đố: Đố bạn quả gì to nhất?
Bài thơ Đố (Định Hải): Đố bạn quả gì to nhất? Quả mít hay quả thanh trà? Không! Đó chính là quả đất, Dành cho tất cả chúng ta!
5/5 (4 bình chọn)