Bài thơ Chuồn chuồn kim

Bài thơ Chuồn chuồn kim

Cả thân hình nhỏ xíu
Hai cánh thì mỏng tanh
Chốc chốc đuôi chúc xuống
Nghịch mặt nước ao làng.

Mặt ao lăn tăn sóng
Lay động ngọn cỏ xanh
Chuồn chuồn kim giỡn nước
Bay vòng quanh, vòng quanh…

Là là trên thảm cỏ
Chợt hạ cánh thật êm
Tại suốt ngày đan nước
Nên gọi là chuồn kim.

Chuồn chuồn kim | Bài thơ Chuồn chuồn kim
Bài thơ Chuồn chuồn kim: Cả thân hình nhỏ xíu, Hai cánh thì mỏng tanh, Chốc chốc đuôi chúc xuống, Nghịch mặt nước ao làng. Mặt ao lăn tăn sóng, Lay động ngọn cỏ xanh, Chuồn chuồn kim giỡn nước, Bay vòng quanh, vòng quanh…Là là trên thảm cỏ, Chợt hạ cánh thật êm, Tại suốt ngày đan nước, Nên gọi là chuồn kim.

 

Chuồn chuồn kim đỏ, chuồn kim đỏ, chuồn chuồn đỏ | Bài thơ Chuồn kim
Bài thơ Chuồn kim (Nguyễn Lãm Thắng): Chú chuồn kim, Mang áo đỏ, Đôi cánh nhỏ, Lượn thật êm, Chú đi tìm, Loài hoa đỏ, Trên lối cỏ, Đầy nắng mai, Bé xoè tay, Che bóng nắng, Chuồn lẳng lặng, Đậu vào tay, Bé nhìn ngây, Và nói nhỏ: – Này chuồn đỏ, Kể từ nay, Ở lại đây, Cùng tớ nhé!

 

Chuồn chuồn kim, Bài thơ Chuồn kim (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Chuồn kim (Nguyễn Lãm Thắng): Chú chuồn kim, Mang áo đỏ, Đôi cánh nhỏ, Lượn thật êm, Chú đi tìm, Loài hoa đỏ, Trên lối cỏ, Đầy nắng mai, Bé xoè tay, Che bóng nắng, Chuồn lẳng lặng, Đậu vào tay, Bé nhìn ngây, Và nói nhỏ: – Này chuồn đỏ, Kể từ nay, Ở lại đây, Cùng tớ nhé! (Hình ảnh sưu tầm từ google.com)

Nguồn sưu tầm từ google.com

5/5 (6 bình chọn)