Bài thơ Chú bò tập hát

Bài thơ Chú bò tập hát

Đôi mắt lim dim
Đôi tai quạt quạt
Bò đứng tự tin
Chênh vênh gò đất

Cờ đuôi múa tít
Cánh mũi phì phò
Bò say sưa hát
– Ậm pò…ậm pò…

Cỏ cây ngơ ngác
Chim chóc sững sờ
Ngỡ như ai khóc
Hoá ra chú bò
Bữa nay tập hát

Tác giả: Nguyễn Anh Nông.
Tập thơ: Kỵ sĩ ngựa gỗ (1998).

Chú bò tập hát | Bài thơ Chú bò tập hát
Bài thơ Chú bò tập hát (Nguyễn Anh Nông): Đôi mắt lim dim, Đôi tai quạt quạt, Bò đứng tự tin, Chênh vênh gò đất. Cờ đuôi múa tít, Cánh mũi phì phò, Bò say sưa hát, Ậm pò…ậm pò…Cỏ cây ngơ ngác, Chim chóc sững sờ, Ngỡ như ai khóc, Hoá ra chú bò, Bữa nay tập hát
5/5 (4 bình chọn)