Bài thơ Chim én (Nhược Thủy)

Bài thơ Chim én

Từng đàn én trắng
Bay ngang nhà em
Cánh nhỏ rập rờn
Như muôn hoa bạc
Trên đồng cỏ non

Ơi đàn chim nhỏ
Chim của mùa xuân
Cánh bạc rập rờn
Vừa bay vừa múa
Nắng vàng, trời xanh.

Tác giả: Nhược Thủy.

Chim én | Bài thơ Chim én (Nhược Thủy)
Bài thơ Chim én (Nhược Thủy): Từng đàn én trắng, Bay ngang nhà em, Cánh nhỏ rập rờn, Như muôn hoa bạc, Trên đồng cỏ non. Ơi đàn chim nhỏ, Chim của mùa xuân, Cánh bạc rập rờn, Vừa bay vừa múa, Nắng vàng, trời xanh.

 

5/5 (4 bình chọn)