Bài thơ Truyện muôn loài

Bài thơ Truyện muôn loài

Cụ cua chậm rãi đi ngang
Bước chân trái khoáy ngang tàng cụ cua.
Không chân rắn chạy lạ chưa
Vừa bơi vừa lặn lại vừa leo cây
Vắt ngang qua dậu thành dây
Không tinh chim chóc có ngày thác oan

La làng là lũ quạ khoang
Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà
Chim khuyên lí nhí hát ca
Bắt sâu làm sạch vườn nhà nội em

Giống vạc lọ mọ ăn đêm
Mải chơi lười tắm lại chuyên ngủ ngày
Cò trắng đàn đúm từng bầy
Đi ủng cả ngày bắt cá ven sông

Hót hay khướu sống trong lồng
Cửa nhà chật chội mà không phàn nàn
Xuân sang én liệng nhịp nhàng
Chở mây cùng bóng đại ngàn về đâu?

Nỏ mồm mấy ả sáo nâu
Cưỡi trâu khoe mẽ cùng trâu kéo cày
Bói cá làm xiếc cực hay
Lao phập xuống nước tóm ngay con mồi

Giỏi mò cốc phải kêu trời…
Nhất là cú phóng ngửa người quá siêu
Cà cưởng hóng hớt đủ điều
Cuốc kêu ra rả tan chiều chưa thôi

Chào mào mũ lệch rong chơi
Vừa nhảy vừa hát vừa cười thú chưa
Muôn loài Nội kể say sưa
Văn nghe khoái nhất cụ cua hai càng!

Nguồn Bài thơ Truyện muôn loài: sưu tầm.

 

Truyện muôn loài | Bài thơ Truyện muôn loài
Bài thơ Truyện muôn loài: Cụ cua chậm rãi đi ngang, Bước chân trái khoáy ngang tàng cụ cua, Không chân rắn chạy lạ chưa, Vừa bơi vừa lặn lại vừa leo cây, Vắt ngang qua dậu thành dây, Không tinh chim chóc có ngày thác oan, La làng là lũ quạ khoang, Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà…
5/5 (6 bình chọn)