Bài thơ Nghệ sĩ

Bài thơ Nghệ sĩ

Chú dế nhỏ từ phương trời nào
Đến ngụ cư trên góc tủ
Đêm đêm chú thức kéo đàn
Bản xô – nát – dế – mèn
Thánh thót
Ngân vang!

Chú kéo đàn
Suốt đêm mê mải
Chẳng biết ai nghe
Chẳng cần ai khen
Chẳng ngại ai chê

Dế lặng thầm
Dạo nhịp
Say mê…!…

Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ Nghệ sĩ: Nghệ sĩ dế mèn
Bài thơ Nghệ sĩ: Chú dế nhỏ từ phương trời nào, Đến ngụ cư trên góc tủ, Đêm đêm chú thức kéo đàn, Bản xô – nát – dế – mèn, Thánh thót, Ngân vang! Chú kéo đàn, Suốt đêm mê mải, Chẳng biết ai nghe, Chẳng cần ai khen, Chẳng ngại ai chê…
5/5 (5 bình chọn)