Bài thơ Học tốt (Võ Quảng)

Bài thơ Học tốt

Sau cơn mưa dông
Nước hồ tràn ngập
Xóm thôn dồn dập
Tiếng nhái, ễnh ương
Vang động chiều sương
Ôn bài học tập
Nhái học:
– Ọc, học! Ọc, học!
Ếch đọc:
– Hoọc tốt! Hoọc tốt!

Nhặt khoan ngoài rộc
Tiếng chú ễnh ương:
– Troò ngoan, troò ngoan!
Tiếng anh chẫu chàng:
– Ọc, uộc! Thật thuộc!

Thi nhau học tập
Học tốt, học chăm
Bên ánh trăng trong
Đáy hồ thắp sáng

Tác giả: Võ Quảng.

Nguồn: Võ Quảng, Quả đỏ, NXB Kim Đồng, 1983.

Học tốt | Bài thơ Học tốt: Sau cơn mưa dông
Bài thơ Học tốt (Võ Quảng): Sau cơn mưa dông, Nước hồ tràn ngập, Xóm thôn dồn dập, Tiếng nhái, ễnh ương, Vang động chiều sương, Ôn bài học tập, Nhái học: – Ọc, học! Ọc, học!

 

Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa
Bài thơ Ếch con học bài: Ếch con đi học trời mưa, Lá môn xanh mướt đội vừa trùm vai, Đến nghe cô ếch giảng bài, Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng. Thế rồi nhạc điệu tưng bừng, Ốp ốp, ộp ộp ! Đón mừng ếch con, Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn, Nghe ra có tiếng ếch con học bài.
4/5 (4 bình chọn)