Bài thơ Ngày em vào Đội

Bài thơ Ngày em vào Đội

Chị đã qua tuổi Đoàn
Em hôm nay vào Đội
Màu khăn đỏ dắt em
Bước qua thời thơ dại

Màu khăn tuổi thiếu niên
Suốt đời tươi thắm mãi
Như lời ru vời vợi
Chẳng bao giờ cách xa

Này em, mở cửa ra
Một trời xanh vẫn đợi
Cánh buồm là tiếng gọi
Mặt biển và dòng sông

Nắng vườn trưa mênh mông
Bướm bay như lời hát
Con tàu là đất nước
Đưa ta tới bến xa

Những ngày chị đi qua
Những ngày em đang tới
Khao khát lại bắt đầu
Từ màu khăn đỏ chói.

Tác giả: Xuân Quỳnh.

Nguồn:
1. SGK Văn 5, tập 1, NXB Giáo dục, 1989
2. SGK Tiếng Việt 5, tập 1, NXB Giáo dục, 1998.

Ngày em vào Đội | Bài thơ Ngày em vào Đội
Bài thơ Ngày em vào Đội (Xuân Quỳnh): Chị đã qua tuổi Đoàn, Em hôm nay vào Đội, Màu khăn đỏ dắt em, Bước qua thời thơ dại. Màu khăn tuổi thiếu niên, Suốt đời tươi thắm mãi, Như lời ru vời vợi, Chẳng bao giờ cách xa…
4.4/5 (13 bình chọn)