Khăn nhỏ | Bài thơ Khăn nhỏ (2 tuổi)

Bài thơ Khăn nhỏ

Mẹ cài khăn cho bé
Gió thổi khăn bay bay
Cái mũi mà sụt sịt
Khăn nhắc bé lau ngay

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Khăn nhỏ
Mẹ cài khăn cho bé, Gió thổi khăn bay bay
Hình ảnh Bài thơ Khăn nhỏ 2
Mẹ cài khăn cho bé, Gió thổi khăn bay bay, Cái mũi mà sụt sịt, Khăn nhắc bé lau ngay
5/5 (9 bình chọn)