Bài thơ Con đi học

Bài thơ Con đi học

Thương con mẹ dắt đến trường
Mẹ là bóng mát che đường con đi
Hôm nay Cô dạy chữ i
Chữ i vần với bước đi ban đầu
Đánh vần khó quá chữ âu
Vần âu nghĩa mẹ giãi dầu nắng mưa
Đồng sâu bố mải cày bừa
Nhịp nhàng én liệng báo mùa xuân sang
Cô giáo con rất dịu dàng
Tươi cười Cô bảo mở trang mới nào
Chim gì? Đội mũ cao cao
Gặp ai cũng cất lời chào dễ thương
Chim gì? Hót sáng tinh sương
Giục con chuẩn bị vào trường đấy thôi
Gối xuân…hè đã đến rồi
Rực trời phượng đỏ vang trời tiếng ve
Về nhà hớn hở con khoe
Con thi kể chuyện Cô nghe cho 10
Hôn con bố mẹ mỉm cười
Xanh xanh hy vọng cây đời là con!

Nguồn của bài thơ Con đi học: sưu tầm.

Con đi học: Mẹ dắt con đi học
Con đi học, Bài thơ Con đi học: Thương con mẹ dắt đến trường, Mẹ là bóng mát che đường con đi, Hôm nay Cô dạy chữ i, Chữ i vần với bước đi ban đầu, Đánh vần khó quá chữ âu, Vần âu nghĩa mẹ giãi dầu nắng mưa

 

 

Đi học | Bài thơ Đi học (Hoàng Minh Chính)
Bài thơ Đi học (Hoàng Minh Chính): Hương rừng thơm đồi vắng, Nước suối trong thầm thì, Cọ xoè ô che nắng, Râm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em tới lớp… Trường của em be bé, Nằm lặng giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ, Dạy em hát rất hay.

 

Ngày đầu tiên đi học: Mẹ dắt tay đến trường
Bài thơ Ngày đầu tiên đi học (Viễn Phương): Ngày đầu tiên đi học, Mẹ dắt tay đến trường, Em vừa đi vừa khóc, Mẹ dỗ dành bên em. Ngày đầu tiên đi học, Em mắt ướt nhạt nhoà, Cô vỗ về an ủi, Chao ôi! Sao thiết tha.
5/5 (5 bình chọn)