Bài thơ Đèn đỏ, đèn xanh

Bài thơ Đèn đỏ đèn xanh

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn đỏ báo rồi
Bạn chờ tí nhé!

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi, đi nhé!

Tác giả: Định Hải.
Nguồn: Bài ca Trái Đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017

Đèn đỏ đèn xanh, Đèn giao thông | Bài thơ Đèn đỏ đèn xanh
Bài thơ Đèn đỏ đèn xanh (Định Hải): Dung dăng dung dẻ, Vui vẻ đi chơi, Đèn đỏ báo rồi, Bạn chờ tí nhé! Dung dăng dung dẻ, Vui vẻ đi chơi, Đèn xanh đã mời, Bạn ơi, đi nhé!

 

Đèn báo giao thông | Hình ảnh Bài thơ Đèn báo (giao thông)
Bài thơ Đèn báo (giao thông): Đèn vàng báo hiệu, Sắp dừng bạn ơi!, Đèn đỏ, dừng thôi, Đèn xanh, đi nhé! Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 

Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông
Đèn giao thông, Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi; Đèn vàng chậm lại dừng thôi; Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau; Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu; Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi.

Hình minh họa được sưu tầm từ google.com

4.7/5 (6 bình chọn)