Đèn báo | Bài thơ Đèn báo (giao thông)

Bài thơ Đèn báo (giao thông)

Đèn vàng báo hiệu
Sắp dừng bạn ơi!
Đèn đỏ, dừng thôi
Đèn xanh, đi nhé!

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017)

Hình ảnh Bài thơ Đèn báo (giao thông)
Bài thơ Đèn báo (giao thông): Đèn vàng báo hiệu, Sắp dừng bạn ơi!, Đèn đỏ, dừng thôi, Đèn xanh, đi nhé! Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 

Đèn báo | Bài thơ Đèn báo (giao thông)
Bài thơ Đèn báo (giao thông): Đèn vàng báo hiệu, Sắp dừng bạn ơi!, Đèn đỏ, dừng thôi, Đèn xanh, đi nhé! Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 

Đèn giao thông | Bài thơ Đèn giao thông
Bài thơ Đèn giao thông: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng; Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông; Đi đường bé nhớ nghe không! Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Hình ảnh Bài thơ Bé học luật giao thông
Hình ảnh Bài thơ Bé học luật giao thông
5/5 (13 bình chọn)