Chú cảnh sát giao thông – Thơ thiếu nhi

chu canh sat giao thong tho thieu nhi

Chú cảnh sát giao thông

Đầu đội kê pi
Tay đeo găng trắng
Mặc cho trời nắng
Giữa ngã tư đường
Gậy chỉ bốn phương
Người người đi đúng
Gậy đưa thẳng đứng
Mọi hướng dừng ngay
Khi chú dang tay
Hai chiều xuôi ngược
Phía sau, phía trước
Đừng ngại chờ lâu
Mọi người nhắc nhau
Đợi tay chú chỉ.

Chú cảnh sát giao thông - Thơ thiếu nhi - Ảnh sư tầm
Chú cảnh sát giao thông – Thơ thiếu nhi – Ảnh sư tầm

(Sưu tầm)