Bài thơ: Bắp cải xanh – Thơ thiếu nhi

Mục lục

Bắp cải xanh

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

Một biến thể khác:

Bài thơ Bắp xải xanh

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa.

Nguồn: Bắp cải xanh | GoiY.vn

Bắp cải xanh | Bài thơ Bắp cải xanh (Phạm Hổ)Bài thơ Bắp cải xanh (Phạm Hổ): Bắp cải xanh, Xanh mát mắt, Lá cải sắp, Sắp vòng tròn, Búp cải non, Nằm ngủ giữa. GoiY.vn

 

Bắp xải xanh | Bài thơ Bắp xải xanh
Bài thơ Bắp xải xanh: Bắp cải xanh, Xanh mát mát, Lá cải sắp, Sắp vòng tròn, Búp cải non, Nằm ngủ giữa.
Bắp cải xanh - Thơ thiếu nhi - Ảnh sưu tầm
Bắp cải xanh – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm

(Sưu tầm)

4.3/5 (14 bình chọn)