Cây đào – Thơ thiếu nhi

cay dao tho thieu nhi

Bài thơ Cây đào

Cây đào đầu xóm
Lốm đốm nụ hồng
Chúng em chỉ mong
Mùa đào mau nở
Bông đào nho nhỏ
Cánh đào hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là tết đến

Cây đào - Thơ thiếu nhi - Ảnh sưu tầm
Cây đào – Thơ thiếu nhi – Ảnh sưu tầm

(Sưu tầm)