Bài thơ Chim én (Xuân Dục)

Bài thơ Chim én

Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về.

Cỏ mọc xanh chân đê
Rau xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi.

Trời rắc bụi mưa rơi
Mầm non vươn đứng dậy
Én bay chao cánh vẫy
Mừng vui rồi lại đi.

Chim ơi, chim nói gì
Khi lớn thêm một tuổi?

Tác giả: Xuân Dục.

 

Chim én | Bài thơ Chim én (Xuân Dục)
Bài thơ Chim én (Xuân Dục): Chim én bận đi đâu, Hôm nay về mở hội, Lượn bay như dẫn lối, Rủ mùa xuân cùng về. Cỏ mọc xanh chân đê, Rau xum xuê nương bãi, Cây cam vàng thêm trái, Hoa khoe sắc nơi nơi…

 

Truyện muôn loài | Bài thơ Truyện muôn loài
Bài thơ Truyện muôn loài: Cụ cua chậm rãi đi ngang, Bước chân trái khoáy ngang tàng cụ cua, Không chân rắn chạy lạ chưa, Vừa bơi vừa lặn lại vừa leo cây, Vắt ngang qua dậu thành dây, Không tinh chim chóc có ngày thác oan, La làng là lũ quạ khoang, Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà…
5/5 (2 bình chọn)