Vè chim

Vè chim

Hay chạy lon xon
Là gà mới nở
Vừa đi vừa nhảy
Là em sáo xinh
Hay nói linh tinh
Là con liếu điếu
Hay nghịch hay tếu
Là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi
Là chim chèo bẻo
Tính hay mách lẻo
Thím khách trước nhà
Hay nhặt lân la
Là bà chim sẻ
Có tình có nghĩ
Là mẹ chim sâu
Giục hè đến mau
Là cô tu hú
Nhấp nhem buồn ngủ
Là bác cú mèo…

Từ ngữ:
– (Chạy) lon xon: dáng chạy nhanh và trông rất đáng yêu
– (Nhặt) lân la: nhặt loanh quanh, không đi xa
– Nhấp nhem: (mắt) lúc nhắm lúc mở

Nguồn: Vè chim, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2.

Vè chim | Đồng dao Vè chim
Vè chim: Hay chạy lon xon, Là gà mới nở, Vừa đi vừa nhảy, Là em sáo xinh, Hay nói linh tinh, Là con liếu điếu, Hay nghịch hay tếu, Là cậu chìa vôi, Hay chao đớp mồi, Là chim chèo bẻo..
Truyện muôn loài | Bài thơ Truyện muôn loài
Bài thơ Truyện muôn loài: Cụ cua chậm rãi đi ngang, Bước chân trái khoáy ngang tàng cụ cua, Không chân rắn chạy lạ chưa, Vừa bơi vừa lặn lại vừa leo cây, Vắt ngang qua dậu thành dây, Không tinh chim chóc có ngày thác oan, La làng là lũ quạ khoang, Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà…
4.3/5 (12 bình chọn)