Bài thơ Bác Hồ của em

Bài thơ Bác Hồ của em

Khi em ra đời
Đã không còn Bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài thơ
Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần
Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn.

Bác Hồ của em | Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn)
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em ra đời, Đã không còn Bác, Chỉ còn tiếng hát, Chỉ còn lời ca, Chỉ còn câu chuyện, Chỉ còn bài thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần, Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

 

Bác Hồ của em | Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn)
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em ra đời, Đã không còn Bác, Chỉ còn tiếng hát, Chỉ còn lời ca, Chỉ còn câu chuyện, Chỉ còn bài thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần, Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

 

Bài thơ Bác Hồ của em: Bác Hồ với các em thiếu nhi ở ao cá
Bài thơ Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn): Khi em ra đời, Đã không còn Bác, Chỉ còn tiếng hát, Chỉ còn lời ca, Chỉ còn câu chuyện, Chỉ còn bài thơ, Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần, Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

Hình ảnh minh họa được sưu tầm từ google.com.

4.6/5 (8 bình chọn)