Bài thơ Làm anh…khó đấy!

Bài thơ Làm anh

Làm anh

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Em nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

Là anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn.

(Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002)

Làm một người anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa…Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn nhắn nhủ đến các anh chị em trong gia đình: phải biết yêu thương, nhường nhịn và chia sẻ cho nhau.

Bài thơ Làm anh
Hình ảnh Bài thơ Làm anh. Nguồn: sưu tầm từ internet.