Bài thơ Cầu vào lớp (Quốc Anh)

Bài thơ Cầu vào lớp

Con đường vào lớp
Rãnh nước bắc ngang
Nhiều bạn bước sang
Trượt chân suýt ngã.

Thanh gỗ vừa quá
Bắc lên làm cầu.
Cô giáo đi qua
Dừng chân rất lâu.

Cô khen các cháu
Biết làm lấy cầu,
Đỡ phải dìu nhau
Bước qua khó nhọc.

Các cháu gắng học
Sau lớn bằng cô
Sẽ được tha hồ
Bắc cầu xe chạy.

Các cháu nhớ lấy:
Làm chủ nước nhà
Chẳng phải đâu xa,
Ngay từ việc nhỏ.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn: sưu tầm

Cầu vào lớp: hình ảnh xếp hàng vào lớp
Bài thơ Cầu vào lớp, hình ảnh xếp hàng vào lớp. Nguồn: sưu tầm từ internet
Bài thơ Đàn kiến nó đi | Sóng bước hai hàng
Bài thơ Đàn kiến nó đi: Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn
5/5 (10 bình chọn)