Bài thơ Cái trống trường em

Bài thơ Cái trống trường em

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.

Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve?

Cái trống lặng yên
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá.

Kìa trống đang gọi
Tùng tùng tùng tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng

Tác giả: Thanh Hào.

Cái trống trường em | Bài thơ Cái trống trường em
Bài thơ Cái trống trường em (Thanh Hào): Cái trống trường em, Mùa hè cũng nghỉ, Suốt ba tháng liền, Trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hả trống, Trong những ngày hè, Bọn mình đi vắng, Chỉ còn tiếng ve? Cái trống lặng yên, Nghiêng đầu trên giá, Chắc thấy chúng em, Nó mừng vui quá. Kìa trống đang gọi, Tùng tùng tùng tùng! Vào năm học mới, Giọng vang tưng bừng.

 

Bài thơ Cái trống trường em
Bài thơ Cái trống trường em (Thanh Hào): Cái trống trường em, Mùa hè cũng nghỉ, Suốt ba tháng liền, Trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hả trống, Trong những ngày hè, Bọn mình đi vắng, Chỉ còn tiếng ve? Cái trống lặng yên, Nghiêng đầu trên giá, Chắc thấy chúng em, Nó mừng vui quá. Kìa trống đang gọi, Tùng tùng tùng tùng! Vào năm học mới, Giọng vang tưng bừng.

 

Bài thơ Cái trống trường em
Bài thơ Cái trống trường em (Thanh Hào): Cái trống trường em, Mùa hè cũng nghỉ, Suốt ba tháng liền, Trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hả trống, Trong những ngày hè, Bọn mình đi vắng, Chỉ còn tiếng ve? Cái trống lặng yên, Nghiêng đầu trên giá, Chắc thấy chúng em, Nó mừng vui quá. Kìa trống đang gọi, Tùng tùng tùng tùng! Vào năm học mới, Giọng vang tưng bừng.

Hình ảnh sưu tầm từ google.com

4.6/5 (48 bình chọn)