Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh

Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh

Xình xịch, xình xịch!
Đoàn tàu rời ga
Tu, tu, tu… huýt
Hồi còi vang xa

Toa tàu là gối
Đoàn tàu là chăn
Và bánh xe lăn
Là bàn chân đạp

Bé vui hỏi mẹ
Bác về ga nào?
Rồi đưa mảnh giấy
“Vé đây năm hào!”

Xình xịch, xình xịch…
Tàu đang chạy nhanh
Bé lăn ra ngủ
Không kịp hãm phanh.

Tác giả: Tạ Hữu Yên.

Đoàn tàu lăn bánh | Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh
Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh (Tạ Hữu Yên): Xình xịch, xình xịch! Đoàn tàu rời ga, Tu, tu, tu… huýt, Hồi còi vang xa. Toa tàu là gối, Đoàn tàu là chăn, Và bánh xe lăn, Là bàn chân đạp. Bé vui hỏi mẹ, Bác về ga nào? Rồi đưa mảnh giấy, “Vé đây năm hào!” Xình xịch, xình xịch…Tàu đang chạy nhanh, Bé lăn ra ngủ, Không kịp hãm phanh.

 

Đoàn tàu lăn bánh | Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh
Bài thơ Đoàn tàu lăn bánh (Tạ Hữu Yên): Xình xịch, xình xịch! Đoàn tàu rời ga, Tu, tu, tu… huýt, Hồi còi vang xa. Toa tàu là gối, Đoàn tàu là chăn, Và bánh xe lăn, Là bàn chân đạp. Bé vui hỏi mẹ, Bác về ga nào? Rồi đưa mảnh giấy, “Vé đây năm hào!” Xình xịch, xình xịch…Tàu đang chạy nhanh, Bé lăn ra ngủ, Không kịp hãm phanh.

 

Bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu)
Bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu (Bài thơ Đoàn tàu nhỏ xíu): Xịch, xịch, xịch, Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau, Người đi đầu là chú lái tàu, Còn phía sau cháu nối đuôi nhau, Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

 

Hình ảnh Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu! Xình xịch
Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu! Xình xịch, Con tàu chạy nhanh, Bạn chớ chơi quanh, Mà tai nạn đấy, Nếu bạn có thấy, Khi tàu chạy qua

Nguồn sưu tầm từ mamnon.com

4.8/5 (11 bình chọn)